Energi

Vattenkraft

Boda Kvarns historia börjar när Gustav Wasa nämner dess vattenreglering och kvarnrättighet år 1536. Sedan dess och till 1960-talet har det bedrivits kvarnverksamhet. Alla mjölnare är dessutom kända till namn!

På slutet av 1600-talet köper Claestorp Boda Kvarn och har sedan dess varit ägare. Under 1900-talets första hälft bedrevs även elproduktion, men åskan slog ut verket på 40-talet. Kvarnbyggnaden och kvarnmagasinet nyttjas idag av Östra Vingåkers Hembygdsförening, som bedriver en omfattande verksamhet med malning av mjöl (återupptagen igen!), café, festarrangemang, musikaftnar etc. Besök dem gärna på www.hembygd.se

Boda Kvarns vattenkraftverk invigdes år 2007. All byggnation, materialval och iordningställande av miljön har präglats av en anpassning till den unika kulturmiljön som Boda Kvarn utgör.

Den beräknade elproduktionen är 900.000 kwh, vilket motsvarar uppvärmningen av ca 50 normalstora villor.

Fakta

Solceller

Claestorp är idag självförsörjande på el via dels vattenkraften dels solceller. Solceller på ekonomibyggnadstak, 1100 m2, 789 paneler x 250 Wp, förser många av våra hyresgäster med grön el.

Uppvärmning via flis från egen skog