Om Claestorp

Historia

Claestorp är en egendom som är belägen  i Sveriges Lustgård, Södermanland. Gården är cirka 4.650 ha stor och ligger i ett mycket vackert och naturskönt område i gränslandet mellan Kolmårdens djupa skogar och Södermanlands kulturbygder. Egendomen har vacker natur med skogar, ängar, sjöar och stora vattensystem.    

Claestorp har mycket gamla anor och man har uppgifter på ägarna från så långt tillbaka i tiden som 1434. Det unika med Claestorp är att gården aldrig sålts utan den har alltid gått i arv inom släkten. Efter en brand påbörjades byggnationen av nuvarande huvudbyggnad år 1754 och färdigställdes 1758. Bland många intressanta detaljer är att arkitekten Cronstedt byggde in ett röktunnelsystem i väggarna från de öppna brasorna som bildar ett uppvärmningssystem för stora delar av huset. Detta system patenterades och anses vara förlagan till kakelugnen. Själva slottet är idag k-märkt och byggnadsminne.

Den 4:e juli 1776 skänker ägaren Claes Stromberg egendomen till hans hustrus (Ulrica Catharina Lewenhaupt) brorson, Claes Axel Lewenhaupt. Sedan dess har familjen Lewenhaupt drivit och bebott gården.

Vår huvudsakliga verksamhet idag är skogsbruk, jordbruk, fastighetsförvaltning, elproduktion samt jakt.

Familj

Dagens familj som bor och verkar på Claestorp består av Jan och Cecilia Lewenhaupt och deras tre barn Ebba, Louise och Claes. Jan och Cecilia är båda aktiva på fulltid i gårdens drift.

Barnen är idag utflyttade till universitetsstudier utomlands och i Sverige.