Lantbruk

Claestorps åker och betesmark uppgår till drygt 1.000 hektar, varav ca 400 ha är utarrenderat. Vårt eget lantbruk består av 550 ha åker och 60 hektar betesmark. Fördelningen av grödorna är idag 220 ha spannmål, 20 ha gräsfrö, 135 olje- och baljväxter, 25 ha salix, 100 ha vall och viltåkrar, 40 ha träda samt 10 ha skyddszoner.

Växtodlingen bedrivs med minimerad jordbearbetning och Rapid-sådd. År 2009 byggdes en ny 12 tons Svegma-tork samt ytterligare 1500 tons lagringskapacitet. Alla grödorna torkas och lagras nu på Claestorp med en total lagringskapacitet om 2.900 ton.